Partneři ženy ŠTÍRA

5. října 2007 v 20:42 |  Hodíte se k sobě? - Partnerský horoskop
PARTNEŘI ŽENY - ŠTÍRA
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - STŘELEC
Tito dva se shodnou přinejmenším na jednom: na ulici se za sebou ne­ohlédnou. Ona ho jmenuje jako znamení, které se jí líbí nejméně; a ani ona jeho příliš nevyvádí z míry. Ve zvěrokruhu však existují výjimky z každého pravidla. Pro ženu - Štíra jí může být muž - Střelec s výrazný­ma očima, krásnou, silnou, pěkně modelovanou postavou a distingovaným sexy hlasem. Pro muže - Střelce je to zase krásná štíhlá žena - Štír s elektri­zujícím úsměvem. A mají-li společný koníček, přispěje to k silné zálibě. Na domácí půdě však mohou mít problémy s rozdíly; ona dává před­nost tradiční mužské a ženské roli, zatímco on chce, aby chodila do práce. A jestliže se jí líbí hrát si na paní domu, měla by se mít na pozoru; on se možná bude chtít pustit do vaření a uklízení a ukázat své vlastní schop­nosti.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - KOZOROH
Jeden druhého nepovažuje za nic víc než za ucházejícího - ale ona ho neodmítne, je-li stavěný jako gladiátor a má-li příjemný, znělý hlas a oči, ve kterých se může ztratit. Ani on ji nemine bez povšimnutí, má-li nohy, za kterými se muži otáčejí, smyslný úsměv a sexy hlas. Ona má ráda, když partner hodně vy dělává, aby jí umožnil udržet si styl, na který by si s radostí zvykla. I pro něj jsou peníze určitě důležité; velice dbá na postavení a dojem, kterým působí. Může to však zname­nat, že po ní bude chtít, aby šla také do práce a podpořila rodinný roz­počet. A zároveň bude vyžadovat, aby byla jemná a věrná a sdílela jeho četné zájmy. Shodují se na tom, že tajemstvím dlouhodobého štěstí je jiskřivý sex, a že srdečné přátelství v tomto případě plodí spokojenost. Ani jeden z ni­ch nezjišťuje, že by manželství otupilo jeho vášeň. Ona bývá častěji než on do svatby nevinná, ale je rychlý učeň. Mohou se dostat do sporu o ve­dení, protože oba rádi v posteli dominují.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - VODNÁŘ
Při jejich prvním setkání nelétají moc často jiskry, ani jeden druhého nepovažuje za životního partnera, a přece ... Podobá-li se on ideálu ženy ­Štíra, je-li vysoký, fyzicky přitažlivý, má-li příjemný hlas a jeho pohled ji láká, může se do něj zamilovat. On si jí všimne, je-li štíhlá, ženská a vů­bec ne křiklavě nápadná. Ona si s tímto mužem přinejmenším zahraje- na šťastnou rodinku. Oba totiž mají rádi tradiční role, kdy ona se stará o domova on vydělává pení­ze. Bude však muset pracovat tvrdě, protože ona doufá, že bude dobře za­opatřena.

ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - RYBY
Jeho to instinktivně více přitahuje k ní než ji k němu, a když se potkají, obvykle hned nemyslí na sex. Pokud ovšem muž - Ryby není silný, nemá krásné oči a jeho hlas nezní jejím uším jako rajská hudba. On jí propadne, bude-li mít proporce modelky a smích, při kterém mu poskočí srdce. Mohou být dobrý pár, protože ona hledá někoho s dobrými příjmy, kdo ji dobře zabezpečí, zatímco ona bude vést domácnost, a on chce, aby part­nerka pečovala o jeho hmotné potřeby. Ona potřebuje muže s velkým sexuálním zápalem, který se druhý den po svatbě nepromění v brambor na kanapi (pivní břicho absolutně nepři­chází v úvahu). Chce, aby ji dokázal rozesmát a aby byl v posteli více než schopný. On chce ženu, které může věřit a se kterou užije spoustu legra­ce, pravidelný sex s věrnou partnerkou je pro něj zvlášť příjemný. Oba jsou velice instinktivní milenci, vědí, jak uspokojit jeden druhého, avšak po­kusí-li se mazaná žena - Štír někdy s citlivým mužem - Ryby manipulo­vat, mohou nastat hluboké potíže.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - BERAN
Pokud tento muž nebude spíše než skopce připomínat Ramba, neza­touží po něm. Označuje ho za nejméně sexy ze všech znamení, ačkoli sval­natá hruď a doutnající pohled ji mohou přimět, aby si to rozmyslela. On říká, že se buď chytí, nebo ji nechá být, a spíše ji nechá být, neupoutá-li ho vlnění štíhlých boků, vyzývavý úsměv a zvoucí oči. V nemnoha případech, kdy se tito dva dají dohromady, mohou vytvo­řit opravdu životaschopné manželství, protože ona hledá muže, který by ji podporoval v jejím způsobu života, a on si ze všech znamení nejvíce mys­lí, že ženino místo je doma. Pochopte, má-li i ona příjmy, nějaké dobré investice, bude to klapat, neboť on považuje peníze - spolu s dobrým vzhledem a láskou k domovu - za nejdůležitější pro trvalou náklonnost.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - BÝK
Ach, ta bolest neopětované lásky! To je ona, až po uši zamilovaná do muže - Býka, zvláště je-li pěkně svalnatý a jeho pohled ji propaluje. Potíž je v tom, že ona ho vzrušuje jen zřídka. Podaří-li se jí to, je to díky jej( ženskosti, křivce jejích rtů, vlnění boků a díky její štíhlé a vyvinuté posta­vě. ~de jim to spolu klape, to je v její zručnosti v domácnosti (kterou on oceňuje), zarputilé touze po penězích (které jsou pro ni velice důležité) a . jeho schopnosti dobře je vydělat. Žena jeho snů není však jen laskavá a chápající, ale také tvrdě pracuje, takže by se měla raději otáčet v kuchy­ni, než jen sedět a lakovat si nehty. Fyzická stránka jejich vztahu znamená hodně pro ně pro oba. Ona zjiš­ťuje, že sex přináší do manželství šťávu a manželství přináší šťávu do sexu. On je o něco pravděpodobněji panic než ona panna, když dojde k ohláš­kám, ale o něco méně často zjišťuje, že ho sex s jednou partnerkou uspo­kojuje. Jeho vzrušuje otevřená sexualita, ji hlubší, jemnější myšlenky a emoce. Pro něj tedy hedvábné punčochy; pro ni rozkošné intriky.

ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - BLÍŽENCI
Ona tomuto Romeovi nebude moc pravděpodobně hrát Julii, ani on Antonia této Kleopatře. Nic proti sobě nemají, ale prostě nepovažují jeden . druhého za vhodného partnera ... obvykle. Ona se však chytí na pěkné tělo, na mohutné svaly a krásné oči, kterými může být muž - Blíženci vybaven zrovna tak jako jiní. On neřekne ne štíhlému pasu, senzačním nohám a ra­dostnému hrdelnímu smíchu. Mohou mít od začátku problémy s uspořádáním vztahu, protože staro­módní žena - Štír chce být živenou ženou v domácnosti, kdežto moderní muž - Blíženci si myslí, že by měla jít do práce. Zároveň by měla být ideálem ženských ctností: spolehlivá a laskavá, se živým zájmem o vše, co zajímá jeho. Shodují se na tom, že sex je v partnerství na celý život důležitý, dych­tivě chrání jeho kouzlo, snaží se potěšit jeden druhého a zjišťují, že man­želství je pro milování afrodisiakem. Jsou-li problémy, tedy v tom, že on považuje milování příliš za hru, zatímco ona hledá hlubší citové spojení. Užijí si však zábavu, když ji rozveselí jeho vyvinutý smysl pro humor.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - RAK
Ano, navzájem se sobě docela 'líbí a on ji považuje za svou potenciální životní partnerku, avšak ona ho coby partnera hodnotí velice nízko. K za­váhání ji však může přimět jeho chlapský vzhled, a jestliže má sexy, odu­ševnělé oči, ve kterých, jak cítí, by se mohla utopit, je jeho. Má-li ho 'za­ujmout, potřebuje něžné srdce, přitažlivou postavu a nakažlivý smích. V mnoha směrech jsou tihle dva pro sebe jako dělaní. Oba jsou šťastni v jasně stanovených tradičních rolích, kdy on vydělává na živobytí (raději na více než jen na živobytí, má-li být po jejím), zatímco ona zůstává doma a připravuje pro oba večeře při svíčkách. považuje sex za velice důležitý pro dobrý vztah; myslí si, že vášeň nejen může, ale dokonce musí v manželství vydržet, zatímco on ji řadí mezi svý­mi prioritami nízko a méně pravděpodobně než ona vyzkoušel sex před svatbou. Bude ho muset k lásce pomalu zahřívat, než ho přivede k vroucí vášni. Citlivost muže - Raka se uvolní díky pocitu bezpečí a hlubokého porozumění, zatímco jeho humorný přístup ji může uchránit od toho, aby přistupovala k lásce příliš vážně.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - LEV
On spíše vyhledává její společnost než ona jeho a ani jeden nepovažu­je toho druhého za běžného sexuálního partnera. Ona se mu však bude obdivovat, bude-li mít všechny atributy, na kterých jí záleží; bude-li mít skutečně dobrou postavu, skvěle posazený hlas a to zvláštní světlo v očích. On chce, aby sdílela jeho zájmy, a za nejvíce vzrušující považuje sexy smí­ch a postavu supermodelky. Vydrží jim to nadlouho? Problémy mohou nastat s domácností. Ona je skvělá ve vytváření nádherného domova. Chce však, aby muž vydělával peníze, zatímco ona je bude utrácet, a on na to má prostě jiný názor. Oba chtějí sexy, usměvavého, zábavného, živého partnera, který ví, jak v posteli potěšit. On bývá sexuálně zkušenější než ona, když se ponoří do moře manželské lásky. Oba jsou dobrodružní milenci a shodují se v tom, že se sex v manželství zlepšuje. Hrdý muž - Lev však vyžaduje neustálé výrazy úcty a zbožňování, kdežto ona nemá sklony ho v tomto směru uspokojovat, proto se občas cítí zneuznaný.

ŽENA ŠTÍR A MUŽ - PANNA
Je to zcela běžný vztah - překvapivě, protože ani jeden nevede seznam oblíbenců toho druhého. Jeho ideální žena je štíhlá a ženská a má chraplavý hlas. Její perfektní muž je fyzicky silný a dobře stavěný a má v očích jiskřičky. Oba budou muset na svém vztahu pracovat, nemá-li se zhroutit, proto­že se nad ním vznáší velký otazník. Ona by chtěla, aby platil všechny účty, zatímco ona bude vybírat domácí zařízení a vařit skvělá jídla. On však může trvat na tom, že si žena musí podržet svou práci. Protože jsou oba velice sexuálně zaměřeni a cení si smysl pro humor, užijí si v posteli spoustu zábavy. On ji překvapí svým erotickým uměním a svou chutí k milování. Může však mít výhrady k jejímu horlivému, in­stinktivnímu milování. Nabude-li žena - Štír podezření, že jí nerozumí, nedá nic najevo.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - VÁHY
Jeho to k ní velice přitahuje, spíše emocionálně než sexuálně. On ji hodně láká, spíše sexuálně než emocionálně. Zvláště má-li skvělou muž­skou postavu a hluboký lahodný hlas, pak k němu bude cítit silnou fyzic­kou přitažlivost. A kdo ví? Ztělesňuje-li žena - Štír ty vlastnosti, po který­ch muž - Váhy nejvíce touží, obětavou povahu a krásnou postavu, možná to převáží v její prospěch. Líbí se mu její jasný, racionální způsob uvažování; fakt, že otevřeně říká, co si myslí, a ví, co chce (on neztrácí čas s poddajnými lidmi). Není však už tak nadšen jejími plány, které spočívají v tom, že ona se bude sta­rat o domov, o luxus, je-li to možné, zatímco on bude mít na starosti pro­středky. On je rád, že je dobrá hospodyňka, samozřejmě, ale může trvat na tom, že i žena bude nějakým způsobem přispívat, aby byli solventní.
ŽENA - ŠTÍR A MUŽ - ŠTÍR
CObyste čekali? Slečna - Štír, tak zamilována do sexu, tvrdí, že zdale­ka nejpřitažlivějším mužem pro ni je ... muž - Štír. A protože on to cítí stejně, atmosféra mezi nimi může přímo praskat elektřinou. Avšak jeden druhého nevidí nutně jako svého potenciálního partnera. Magnetismus mezi nimi je takový, že vůbec nezáleží na tom, jak muž vypadá. Silná stavba těla však nemůže uškodit, stejně tak jako skvělý hlas. On nedokáže odolat pěkným nohám, cení si však i sladké povahy, jisté ženské něžnosti a věrného srdce. Její ambice být ženou, která buduje skvělý domov, u něj zřejmě nepro­razí; nejméně ze všech mužů je zaměřen na domácí putky. Způsobí-li to mezi nimi nesoulad, vše se může zlepšit v posteli, neboť oba tvrdí, že pro trvalé manželské štěstí je základní sexuální přitažlivost, a v manželství nacházejí v tomto směru hluboké uspokojení. Skvěle se jim daří si navzájem poskytovat radost, ač se oba musí učit brát stejně tak jako dávat. Mají také společný smysl pro zábavu a mohou své potěšení pro­hloubit vymýšlením všech možných druhů nemravných darebáctví. Od­vrácenou stranou toho je, že on, který si sex v manželství tak považuje, může ochladnout, jestliže realita nevyhoví jeho vysokému očekávání.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Polkacrumb Polkacrumb | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 2:18 | Reagovat

alcohol y cialis 5 mg

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cheap cialis</a>

    wow)) order cialis usa

2 Andycrumb Andycrumb | E-mail | Web | 8. května 2017 v 16:13 | Reagovat

viagra epilepsy

      <a href=http://viagraonlinenvz.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinenvz.com/">cheap viagra</a>

    viagra soho london,

3 Moisescrumb Moisescrumb | E-mail | Web | 8. května 2017 v 19:36 | Reagovat

how do i get a loan with bad credit and no cosigner

      http://fastloanstgz.com/ - cash advance online

    <a href="http://fastloanstgz.com/">payaday loans</a>

    get loans fast with bad credit

4 Moisescrumb Moisescrumb | E-mail | Web | 9. května 2017 v 19:27 | Reagovat

self cert loans unsecured

      http://fastloanstgz.com/ - online payday loans no credit check

    <a href="http://fastloanstgz.com/">cash advance</a>

    payday loans minnesota

5 Moisescrumb Moisescrumb | E-mail | Web | 9. května 2017 v 22:13 | Reagovat

can you take 40mgs of cialis

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">buy cialis online</a>

    cialis pfizer en ligne

6 Moisescrumb Moisescrumb | E-mail | Web | 10. května 2017 v 23:59 | Reagovat

cialis in offerta

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis cheap</a>

    mejor precio de cialis en uk

7 Ellecrumb Ellecrumb | E-mail | Web | 11. května 2017 v 2:16 | Reagovat

where can i get an unsecured personal loan

      http://loanbadoknpz.com/ - fast cash

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">payday advance</a>

    quick loan with low interest

8 MichaelDew MichaelDew | E-mail | Web | 20. května 2017 v 18:04 | Reagovat

https://en.gravatar.com/buydianaboluksale buy oral steroids

9 MichaelDew MichaelDew | E-mail | Web | 21. května 2017 v 11:11 | Reagovat

http://buydianabol.phpnet.us/ buy oral steroids

10 Andrewcrumb Andrewcrumb | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:53 | Reagovat

fast cash seattle

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    payday loan lakewood colorado

11 Andrewcrumb Andrewcrumb | E-mail | Web | 11. června 2017 v 23:59 | Reagovat

personal loans panama city

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no faxing payday advance</a>

    cash taxi payday loan

12 Andrewcrumb Andrewcrumb | E-mail | Web | 12. června 2017 v 1:38 | Reagovat

cash register desk

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    personal loan oklahoma city

13 Andrewcrumb Andrewcrumb | E-mail | Web | 12. června 2017 v 5:39 | Reagovat

payday loans in gwinnett ga

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    bayport personal loans online

14 loan loan | E-mail | Web | 26. června 2017 v 19:34 | Reagovat

Hello!

15 Maoisescrumb Maoisescrumb | E-mail | Web | 12. července 2017 v 15:25 | Reagovat

first payday loan in alton il

      http://paydayfastnowz.com/ - payday loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> pay day loans</a>

    personal loan companies ratings

16 Maoisescrumb Maoisescrumb | E-mail | Web | 12. července 2017 v 17:54 | Reagovat

popular personal loan companies

      http://paydayfastnowz.com/ -  personal loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> payday loans online</a>

    installment loans north dakota

17 Ellecrumb Ellecrumb | E-mail | Web | 13. července 2017 v 0:02 | Reagovat

payday loans lufkin texas

      http://loansolobest.com/ -  payday loans online

    <a href="http://loansolobest.com/"> payday loans online</a>

    fast cash assassins creed black flag

18 Ellecrumb Ellecrumb | E-mail | Web | 13. července 2017 v 13:25 | Reagovat

installment loan in ca

      http://loansolobest.com/ -  payday loans online

    <a href="http://loansolobest.com/">payday loans</a>

    no hassle fast cash loans

19 Maoisescrumb Maoisescrumb | E-mail | Web | 13. července 2017 v 13:38 | Reagovat

popular personal loan companies

      http://paydayfastnowz.com/ -  cash advance

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> payday loans online</a>

    pay day loans in dundalk md

20 Morecrumb Morecrumb | E-mail | Web | 14. července 2017 v 18:59 | Reagovat

cialis fur jeden tag

      http://buycccialisonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycccialisonline.com/">buy cialis online</a>

    cialis en el embarazo

21 Morecrumb Morecrumb | E-mail | Web | 14. července 2017 v 19:26 | Reagovat

cialis australian price

      http://buycccialisonline.com/ - calis cheap

    <a href="http://buycccialisonline.com/">online cialis</a>

    medikament cialis 20mg

22 Moisescrumb Moisescrumb | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:50 | Reagovat

buy cialis viagra online

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">viagra generic</a>

    viagra generic price iframe

23 Gelescrumb Gelescrumb | E-mail | Web | 25. září 2017 v 22:41 | Reagovat

il cialis fa dimagrire

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cheap cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">buy cialis online</a>

    cialis soft 100mg australia

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.