Blíženec + Koza

8. července 2010 v 23:42 |  Spojení čínské a západní astrologie BLÍŽENEC

Blíženec + Koza

Blíženec/Koza je svatojánská muška, která z čirého rozmaru zabloudí do života jiných; je to unavený pesimista, který se staví vůči světu do opozi­ce a hluboce s ním nesouhlasí; může být i věčně zklamaným kritikem, čehož touha po dokonalosti (ovšem těch druhých) ho vede k tomu, aby všude trousil zatrpklé poznámky jako lístky opadávající růže. V Blíženci/Koze je z každé této osobnosti kousek. Kozy málokdy najdete pobíhat o samotě, potřebují mít kolem sebe hodně lidí. Všechny Kozy požadují jak společnost, tak i nějakou sílu, která by je vedla. Blíženci jsou znamení ovlivněné Merkurem: rychlí, rozmarní a nestálí. Tak si to dejte všechno dohromady. Závislost a vrtkavost. Jako byste se setkali s usměvavým buclatým dítětem, které má nudné rodiče, potřebuje nějakou změnu a vrhne se do náruče skoro každému, kdo jde zrovna po ulici.
Blíženci/Kozy jsou každopádně veselí a jejich ohromná zábavnost se pojí se sarkasmem i s taktem. Dovedou se smát sami sobě. Jsou tak naladěni konkrétnímu vnímání, že musí být téměř neomylně řízeni in­stinktem. Náznak nějakého tušení nebo podezření dovedou vycítit na de­sítky kilometrů. Blíženci narození jako Kozy mají umělecké nadání. Jsou také manuálně zruční a dovedou pracovat se všemi možnými materiály, ale řemeslné projekty a rukodělné koníčky (které opravdu milují) je uspokojí a upou­tají, jen když se cítí dobře zajištěni. Zanechte Blížence/Kozu na chodníku lidnaté a rušné ulice, a když si ho po třech hodinách vyzvedete, můžete ho rovnou odvézt do blázince. Tato osoba nejlépe funguje, když se cítí zcela bezpečná.
Blíženci/Kozy rádi klevetí. Jsou zvědaví na každého, koho potkají. "Má nějakou známost? A je to vážně módní návrhářka? Měl nehodu, při které se zabil jeho pes, nebo se to stalo jeho ženě?" Blíženci/Kozy chtějí všech­no vědět o vás i o všech vašich známých, chtějí poslouchat životní pří­běhy nebo si o nich povídat. Ale o sobě často nic neprozradí, pokud se jich přímo nezeptáte. Ne že by byli vysloveně tajnůstkáři. Jenom se hlídají. Vědí, jak sami nakládají s informacemi, které shromažďují o ostatních, a tak z pochopitelných důvodů nespěchají, aby se s někým dělili o vlast­ní soukromí.
Jedna velice příjemná vlastnost těchto lidí je jejich umění vládnout ja­zykem. Jsou mimořádně výmluvní, a přitom ohleduplní a vyjadřují se přesně. "Umějí vymámit z jalové krávy tele," řekla by moje irská matka. Blíženci/Kozy také vynikají v cizích jazycích. Protože mají velmi citlivý sluch, dovedou pochytit jemné odstíny různých přízvuků a osvojit si je.
Slovo, které mi pro Blížence/Kozy připadá nejvýstižnější, je "odda­nost". Když tato osoba dosáhne dospělosti, můžete nabýt dojmu, že ne­ustále cestuje s rodinným cirkusem, s příbuznými příbuzných, s jejich přáteli a přáteli přátel. Tyto Kozy jsou nejen rády v blízkosti jiných lidí, ony prostě musí mít společnost.
Také rády pozorují lidi, kteří se dobře baví. V truchlivé atmosféře se ne­cítí dobře. Smutek jako by byl pro Blížence/Kozy urážkou. Nechtějí s ním mít nic společného.
Blíženci/Kozy nejsou tolik pesimističtí jako ostatní Kozy. Na ostatní li­di a na jejich způsob života mají tak trochu zahořklý názor. Rádi kritizují ty, s nimiž nesouhlasí nebo kteří jim připadají pošetilí či směšní. Ve sku­tečnosti je ovšem moc nezajímá, co jiní dělají. Nejsou žádní soudci, rádi se však hrabou ve své prádelně špinavého prádla a chechtají se, když najdou něco nepatřičného.

Láska
Mám dojem, že pořád píšu o samých nevěrnících. Přiznávám, že mi to za­číná tížit duši. Ale nedá se nic dělat. Blíženci/Kozy v sobě mají věrnosti asi jako Messalina a tato charakterová vada jim nedělá nejmenší starosti. Blíženec/Koza je osoba, která opravdu chce žít v páru, kde jeden patří druhému. Stěží najdete, pokud vůbec, nějakého Blížence/Kozu jako za­tvrzelého starého mládence. Ale vždycky se nějak vynoří někdo další. In­stalatér. Nebo pekař. Pohledný mladý muž, který v úsměvu odhaluje nádherné bílé zuby. Nebo ta milá dívka, co pracuje v obchodním domě. No, Blíženci/Kozy si prostě nemohou pomoci. Patří to k jejich šarmu.
Milujete-li Blížence/Kozu, dbejte, aby· to vypadalo, že máte všechno pod kontrolou. Jednejte, jako byste byli vy tím silným. Oddaná láska, které se vám na oplátku dostane, vám dostatečně vynahradí trýzeň malé žárlivosti, která vyplývá z výše uvedených poklesků. Blíženci/Kozy jsou dobrou oporou všem, kteří se chtějí vydat do světa a sní o úspěchu. Ctižá­dostivým parterům nikdy nestojí v cestě.
Jediná rada, kterou bych tu mohla dát, je nezapomínat, že milovat Blížence/Kozu znamená neustále hlídat jeho sklon k pohodlnosti. Proto­že jedinci tohoto znamení hodně záleží na tom, co si o něm jeho milova­ný myslí, a touží po jeho respektu, partner nebude vaši pevnou ruku nikdy ignorovat, a dokonce ji v skrytu duše ocení. Dá to práci. Ale Blíže­nec/Koza vám za odměnu poskytne hodně fantazie a zábavy.

Domova rodina
Zde mají Blíženci/Kozy svoje srdce. Nepotřebují tu nutně strávit veškerý čas, ale existence domova má pro ně prvotní význam. Rádi domů přichá­zejí a vracejí se tam, rádi doma pobývají, přijímají hosty, stonají, rodí se a umírají. Jít cestou k domovu je jim milejší než si vyrazit na ryby.
Blíženci/Kozy mají v oblibě teplo a pohodlí rodinného domku, kde má každý svůj pokoj a celý život se všichni scházejí k jídlu u jednoho stolu. Chtějí být středem života všech ostatních. Rodičovství je pro ně naprosto přirozené. Svým potomkům budou rozdávat lásku a obětavost a budou o ně pečovat - v kladném i záporném smyslu - až do smrti. Mají nesku­tečnou trpělivost typu: "A jedna lžička za tatínka, jedna za maminku ... " apod.

Dítě zrozené ve znamení Blíženců/Kozy je v první řadě fanatikem lásky. Bude se choulit, tulit a skákat z náruče do náruče, přivine se ke kaž­dému, kdo bude pomilováníhodný a srdečný. Také bude velice dobře ko­munikovat a vynikat v nejrůznějších hrách. Neobejde se samozřejmě bez láskyplného rodičovského dohledu a důsledné kontroly naprosto všeho-
od přípravy do školy po výběr kamarádů. Blíženci/Kozy jsou snadno ovlivnitelní a mohli by se dostat do špatné společnosti.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.