Beran + Had

15. srpna 2010 v 1:14 |  Spojení čínské a západní astrologie BERAN

Beran + Had

Vzájemné postavení Skopce a Hada je tak paradoxní, že skoro ani nevím, kde začít. Oběma znamením vládne oheň. No dobrá, Had je malý oheň a Skopec velký. Ten, kdo jejich vlastnosti slučuje, rozhodně nebude žádný studený čumák.
"Proti ohni musíte bojovat ohněm," říkávala moje matka. Pokud mě­la pravdu, Skopec/Had je pro její heslo dokonalou ilustrací. Osobou na­rozenou ve znamení Skopce a Hada zmítá vnitřní napětí. Skopec chce vždycky vyrazit ven a něco dělat, vydat se do světa a něco prožít. Had by ovšem raději složil ruce v klín, přemítal, intuitivně poznával a hod­notil. Kdo má pocit, že se každým dnem cítí silnější, blíží se jejich poje­tí života.
Schizofrenik? Ne tak docela. Žádný Had není natolik vzdálen realitě.
Hadi jsou moudří. Neženou se tam, kam se bojí vstoupit i andělé. Všech­no nesčíslněkrát zváží a ještě nechají rozhodnutí na ráno, aby si byli do­konale jisti. Takže je-li Skopec narozen v roce Hada, hloubka jeho myšle­nek se velice obohatí.
Mám za to, že Skopcova tvrdohlavá ctižádost bude spojením s malát­nou hadí povahou v zárodku potlačena. Spřízněn s Hadem bude tento Skopec přitahován k tvůrčím prvkům; bude rozvíjet své nadání, hroma­dit majetek i získávat na moudrosti.
Po fyzické stránce je v každém Skopci něco ze skauta či skautky. Ale protože ho v tomto případě elegantně doplňuje Had, Skopec bude prav­děpodobně vystavovat na odiv koketní vzhled, a než aby chodil s batohem a v pohorkách, spíše propadne městskému životu. Skopcova samolibá sebejistota bude také zmírněna hadí uvážlivostí.
Nejhorší možnou kombinací Skopce a Hada je případ, kdy se z obvyk­~e energického, přímočarého Skopce vyvine lenoch, který kolem sebe šíří spoustu malých lží. Trochu přeháním, ale lenost je skutečně odvěkým ne­přítelem Hadů. Ačkoli se Skopec většinou nenechá snadno z nějakého malicherného důvodu odvrátit od akce, protřelý Had je intuitivní a umí přesvědčovat. Mohl by klidně Skopce připravit o jeho přirozený elán. Při své nadměrné naivitě je Skopec pro kluzkého Hada snadným terčem! Dá se snad očekávat, že by tomuto rozkošně atraktivnímu stvoření odolal?
Bude-li Skopec/Had dostatečně odhodlaný a dostane-li se mu povzbu­zení, může se těšit klidnému a šťastnému životu. Bude mít nepochybně umělecké nadání, a jestliže se mu dostane dobrých rad - především aby si koupil spolehlivý budík a najal si chůvu, která ho udrží v pohybu - za­hájí brzkou kariéru.
Na takové osobnosti, jako je Charles Baudelaire, francouzský básník 19. století (Skopec/Had 1821), zřetelně vidíme, jak beraní stránka jeho po­vahy statečně bojovala s temnější stránkou Hada. Had dodal Baudelairo­vi veškerý potřebný negativismus a samotářství, aby mohl napsat své po­buřující básně. Ale když si přečteme Baudelairův životopis, zjistíme, že byl ve své době uznávaným uměleckým a hudebním kritikem, nejen de­kadentním básníkem, který popsal spoustu papíru texty o zlu.

Láska
Všichni Hadi nesmírně potřebují být milováni a ani Skopec/Had není vý­jimkou. Co je od ostatních Skopců v srdečních záležitostech odlišuje, je je­jich opravdový kontakt s nejtemnějšími hlubinami lidské povahy. Hadi ni­kdy nepromeškají příležitost. Nejsou jen pozorní, ale také instinktivní. A to velmi! Hadi vnímají věci způsobem, k jakému se Skopci dostanou jen zřídka. A tak Skopci z hadí povahy opět získávají prospěch. Vřelost a zá­jem o druhého, které nejsou Skopci vždy vlastní, budou ve Skopci/Ha­dovi všudypřítomné. A navíc, jinak egocentrická beraní osobnost se spojí s hadí schopností budovat a udržovat milostné vztahy.
Skopcova čestná povaha zase poněkud zkrotí majetnické sklony Hadů.
Skopec/Had si nebude své milované přivlastňovat tak pánovitě jako mnozí jiní Hadi. Skopcova upřímnost nakonec způsobí, že Had bude kro­tit i svůj sklon k nevěře. Skopec proměňuje Hadovu promiskuitu v hledá­ní bratrského vztahu. Řekla bych, že toto všechno je Hadovi jenom ku prospěchu.

Domova rodina
V této oblasti Skopec/Had opravdu září. Z hlediska rodinného života, vý­chovy dětí, výzdoby, okrasy a péče o výživu je Skopec/Had jedním z nejzpůsobilejších a bezmezně milujících znamení.
Představte si Skopcovo pilné ,,Jsem" snoubící se v jedné osobě s hadím ,,vnímám intuicí". Je to dokonalé. Skopec/Had by mohl dávat lekce, jak vést a upevňovat rodinný život.
Skopci rádi vymýšlejí a rozjíždějí projekty. Hadi rádi zkrášlují (neradi si na to zjednávají někoho jiného). Skopci s oblibou něčemu dávají vnější podobu. Hadi jsou pravým opakem. Aby rodina dobře fungovala, jsou k tomu často vhodnější dva rozdílní lidé než dvě velmi podobné duše. Skopec/Had by se pravděpodobně klidně obešel bez partnera a vše zvlá­dal výborně za předpokladu, že by ráno vůbec vylezl z postele.

Jako dítě bude Skopec/Had veselý a čiperný, ale sklonu k pohodlnosti se musí učinit přítrž už v útlém věku. Nedovolte malému Skopci/Hado­vi, aby všechen čas trávil čtením při baterce pod pokrývkou. Vyžeňte ho někdy na slunce. Podporujte beraní stránku jeho povahy. Had se o sebe postará sám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 L L | 29. dubna 2011 v 11:50 | Reagovat

vidíš, nikdy bych neřekla, že "vnitřní rozpor", může být způsoben touto kombinací :) pro skeptika/naivku/alibistu rozhodně zajímavé...:))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.