Beran + Kohout

15. srpna 2010 v 1:11 |  Spojení čínské a západní astrologie BERAN

Beran + Kohout

Tak jako Kohouti vůbec, i Skopci/Kohouti jsou vroucí nádobou entuzias­mu. Každým okamžikem přetékají aktivitou a horlivostí. Chtěli by si vy­zkoušet všechno, byť jenom jednou. A jestliže jim to přinese radostný ne­bo intenzivní zážitek, budou mít chuť to zkusit znovu. Tento druh Skopce je šlechetný, nesobecký, talentovaný, všestranný a nadmíru zvědavý.
Skopce/Kohouta nikdy neuvidíte v nečinnosti. Dlouhé ležení nebo se­zení vyvolává v jeho uspěchané duši neklid. Přitahuje ho exotika. Chcete se vydat pěšky do Číny přes Sibiř a nemůžete k tomu nikoho zlákat, pro­tože se všichni bojí, že jim nebude chutnat tamní strava? Zavolejte Skop­ci/Kohoutovi. Nebo jste vymysleli fantastický plán, že koupíte dům na ostrově u jednoho norského fjordu, ale máte obavy, že vás tam nikdo ne­přijde navštívit, protože tam asi bude velká zima? Pozvěte Skop­ce/Kohouta. Přiletí do Oslo prvním letadlem. A ani mu nemusíte chodit naproti na letiště. Vyrazí sám do vaší norské chaty, ani si nikoho nestop­ne, bude se celou cestu usmívat a hvízdat si trampské písně.
Skopci/Kohouti jsou také družní. Milují společnost, stále si zvou přáte­le a připravují jim pokrmy i zábavu. Rádi krášlí své okolí a budou žít jen v prostředí, které si zvelebili podle svého dokonalého vkusu. Třeba ve sty­lu minimalismu, konstruktivismu nebo francouzského koloniálního slohu.
Oblékání je pro Skopce/Kohouta také životně důležité. Netvrdím, že krášlením svých těl přímo žijí, ale v podstatě tomu tak je. Číňané říkají, že Kohouti nikdy nejsou se svou figurou spokojeni. Skopci se svému vzhle­du zas tak přehnaně nevěnují, ale zjistila jsem, že mé vlastní ratolesti ve znamení Skopce/Kohouta nezůstávají kohoutí pověsti nic dlužné; oblé­kají se do nejlepší kůže a hedvábí, parádí se a krášlí, a sotva se oblečou, hned se prohlížejí v zrcadle. Ano, Skopci/Kohouti jsou. marniví. Nikdy však nepřipustí, abyste to pocítili. Jejich ješitnost nemá podobu "Tak se na mě podívej" jako u Draka. Nejsou na svůj vzhled tolik pyšní. Jejich život však stojí a padá s jejich tělem. Jen sledujte, jak se předvádějí.
Skopci/Kohouti si rovněž dopřávají luxus upřímnosti. Jsou pevně roz­hodnutí v životě nic neskrývat. Odmítají podvádění a varují se nepocti­vosti. Ale protože žijí v tomto zkaženém světě, okolnosti je někdy zaženou do kouta, kde je moudřejší pronést nevinnou lež než čelit nepříjemným následkům. Nicméně i když je Skopec/Kohout někdy nebezpečně blízko maléru, jeho pravda prostě musí ven. Třebaže to nemusí mít přímo ka­tastrofální následky, ten špatný zvyk říkat celou pravdu a nic než pravdu (což se většinou považuje za dobrý zvyk) často způsobí, že náš Skopec/Kohout vězí v potížích až po svůj šarlatový hřebínek.
Ale to nevadí. Když Skopec/Kohout narazí na překážky, utrpí nějaký nezdar nebo si řekne, že už v okolí viděl všechno, co chtěl, dovede všeho nechat, prodat dům, auta i poslední pingpongový míček, sebere se a od­stěhuje se někam k Pacifiku. Skopci/Kohouti jsou nezdolní. Nikdy nedo­volí, aby je trable ochromily na dlouhou dobu. Pokaždé se zvednou, opráší a znovu vyrazí.
Nikdy se neoddávají dlouhému přemýšlení. Žijí okamžikem, který se zrovna nabízí, a činí tak se sebejistotou, šarmem a na úrovni. Ničeho se ne­bojí. Nouze je jenom pobízí vydělávat peníze. Nepřízeň osudu rozvíjí jejich schopnost přežít. Skopci/Kohouti dokážou zužitkovat zdvojnásobenou energii obou znamení. Od Kohouta pochází obratnost, Skopec jim zase do­dává odvážnou podnikavost. Je to neohrožená a sympatická kombinace.
Chraňte se ale před jejich vychloubačností. Rádi se předvádějí svými vý­kony, krásným bytem i svými těly, vzpomínáte? Budou vám bez rozpaků vykládat o své jachtě a čtyřech milenkách. Musejí také držet na uzdě záli­bu v puntičkářství a pánovitosti. A ze všeho nejvíc se musejí mít na pozo­ru před tím, aby jejich život neovládla náchylnost k alkoholu nebo drogám. Kdyby ovšem Skopec/Kohout nějaké škodlivé látce propadl, s návykem by se dokázal nejlépe vypořádat sám a jít s hlavou vztyčenou znovu do bo­je. Skopec/Kohout je vítězné znamení. Vřele ho doporučuji.

Láska
Skopcova/Kohoutova stabilita hodně závisí na možnosti dát příhodně průchod citům. Po samotě nijak netouží. Jeho identita, představa vlastního já, se spíš opírá o to, jak ostatní reagují na jeho chování. Zrcadlo je pro Skopce/Kohouta krajně nedostatečnou pomůckou pro sebenazírání. Optika vašeho vnitřního oka vám o vašem účesu řekne více než všechna zrcadla v Kraji divů.
Vrozená otevřenost a důvěřivost Skopce/Kohouta ho často dostává do milostných malérů. Takového vyznavače práva, spravedlnosti a pravdy budou milenci a milenky notně podvádět. Možná bude smutný, bude tr­pět pocity viny a nechá se kritizovat za něco, co nikdy neprovedl. Jeho de­prese ho mohou dohnat až na pokraj sebevraždy.
Zajímavé však je, že Skopec/Kohout v defenzívě nevydrží dlouho.
Pružnost a oslnivost nejsou vlastnostmi, které by se jen tak ztratily, když jejich nositelé jednou dvakrát zabřednou do potupného bahna. Skop­ci/Kohouti se vždycky vynoří nad hladinu a zvítězí nad zoufalstvím. Ne­trápí se dlouho. Jejich heslem je: "Když nám to spolu neklape a máme z toho jen pocity úzkosti, radši půjdu, díky." Takže se Skopcům/Kohou­tům neposmívejte ani je netýrejte. Jestliže se vám zdají příliš nezávislí, je to pravděpodobně proto, že sami pořádně nemáte co dělat. Tihle lidé po­třebují prostorný dvůr, aby se na něm mohli naparovat..., tak je po něm nehoňte.

Domova rodina
Nebudu tvrdit, že Skopci/Kohouti nemají rádi rodinný život. Opravdu o něj stojí. Mají rádi pocit jistoty, který se jim vrací při návštěvách u ro­dičů. Vánoční večeře, i když může Skopce/Kohouta trochu nudit, pokud ji sám nevařil, ho těší. Ano, Skopec/Kohout vezme svou matku do Bená­tek, všude ji provádí, trpělivě vysvětluje vše, co si prohlížejí, a sdílí její nadšení nad výtečnou kuchyní~ S úctou plní své rodinné povinnosti. Pro­tože je v zásadě konzervativní, bude vždycky dělat, co je správné - na veřejnosti.
Problém je, že taková hodně zaměstnaná a nadaná osoba nebude celou dobu jenom postávat nad pěkně zdobenou kolébkou a neprochodí celou noc s dítětem, které trápí kolika. Jinými slovy, Skopec/Kohout je tradičně výhodnějším znamením pro muže než pro ženu. Žena narozená jako Sko­pec/Kohout může zvolit mateřství jako jeden z talentů k rozvinutí, ale vý­chova dětí jí nikdy nepostačí k dokonalému životnímu stylu - nemá-li se cítit značně neuspokojená.

Děti narozené ve znamení Skopce/Kohouta požadují hodně něhy. Mě­ly by se odmalička umělecky vzdělávat a jejich nejrůznějšími směry za­měřená zvídavost by měla nacházet podporu. Aby z takového dítěte vy­rostl slušný člověk, potřebuje ze strany rodičů ocenění, poučení, povzbuzení a porozumění. Ukázněte je, ale neplísněte. Jinak se vám po­tomek za sekýrování odvděčí tím, že až mu bude osmnáct, budete se dí­vat, jak vám odchází, a na návštěvu přijde, jen když bude mít dobrou náladu a bude se mu to hodit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.