Beran + Krysa

15. srpna 2010 v 1:17 |  Spojení čínské a západní astrologie BERAN

Beran + Krysa

Kdo je ten Skopec, se kterým jsem vás potkala?
To není jen tak nějaký Skopec. Je to Skopec/Krysa, nejchytřejší, nejpro­hnanější i nejupovídanější Skopec, jaký existuje.
Krysy jsou společenské, Skopec laskavý. Spojte je dohromady, a dosta­nete ještě dokonalejší osobnost. Spojte nenapodobitelné charisma Krysy s neohroženou sebejistotou Skopce a přesvědčte se sami. Tato osoba je prostě ztělesněná vitalita.
Život Skopce/Krysy překypuje plány a projekty. Na jeho pracovním stole leží dovednou rukou provedené konstrukční nákresy nového kříd­la a pod nimi ještě plány staronového křídla. V dílně stojí čtyři minia­turní modely vesnic, které jejich tvůrce Skopec/Krysa oficiálně předve­de městské radě jako možný projekt bytové výstavby. V ložnici leží u postele tlustý sešit, v němž se skrývá jeho první román. Lednička v kuchyni je přeplněná pečlivě zabalenými pokrmy, připravenými na ce­lý týden. S takovým člověkem není možné udržet krok. Ani se o to ne­pokoušejte.
Ale nesmíte ani sedět opodál a vypadat, že nemáte co dělat. Sko­pec/Krysa nedokáže nikomu tolerovat zahálčivost. Je vlídný a svým mi­lovaným ve všem pomůže, ale nebude do vašeho podniku investovat čas ani peníze, pokud budete týden jenom ležet na gauči a pozorovat, jak vám rostou nehty u nohou.
Skopci/Krysy milují výzvu. Nebojí se vydat docela sami do chladné a nehostinné ciziny. Dokázali by klidně prodávat zvlhčovače vzduchu v Amazonské nížině. Vzbuzují totiž důvěru. Nejsou zrovna dobrými ob­chodníky, ale perfektně ovládají všechny ty věci, které obchod provázejí:
Honosné obědy při pracovních jednáních, dárky pro manželky důleži­tých úředníků, šampaňské doručené do hotelového pokoje, lanýže k sní­dani. Kdo by takové štědrosti odolal?
Pokud jde o jejich liberálnost, to už je jiná písnička. Navzdory své pří­větivosti a půvabu jsou Skopci/Krysy trochu staromódní - zejména po­kud jde o chování členů rodiny. Říkejme tomu třeba pokrytectví. Skop­ci/Krysy si můžou užívat nevázaného "společenského" života, plného milenek a hemžícího se intrikami, ale chtějí, aby si jejich partneři a děti bezvýhradně zachovali nezkaženou pověst. "Řiďte se tím, co říkám, ne tím, jak se chovám."
Skopec/Krysa je nervní typ. Pokud se vám zdá klidný a vyzařuje mí­rumilovnost, je to nucené a předstírané. V pozadí se vždycky skrývá neu­róza. Život nikdy není zdaleka tak strašný, jak si ho Skopec/Krysa rád představuje. Skopec/Krysa je také netrpělivý a kypí v něm mentalita "rychle do práce". Nesnáší nedochvilnost a nikdy neztrácí čas.
Skopec/Krysa rovněž touží po moci, nedokáže však dobře snášet na­pětí, které s sebou nadvláda nad ostatními přináší. Má povahu trochu naivního panovníka. Oplývá sice vrozenými dispozicemi k vládnutí, ale kdo chce šéfovat, musí být taky trochu mizera, hrát si na policajta a vnu­covat všem pravidla a omezení. Celkem vzato, vedoucí není nikdy oblí­ben. I když se Skopci/Kryse vedoucí pozice zamlouvá, nikdy by se ne­smířil s tím, že ho budou nenávidět. Samota vladaře by ho zahubila. Kdyby se stal králem, s kým by si potom povídal?
Skopec/Krysa stále spěchá. Protože se jeho bystrá mysl musí věnovat tolika různým plánům a projektům, občas propadá podrážděnosti. Je ta­ké velice výkonný. Proč se okolní svět chová pořád tak líně, netečně, bez­starostně a lhostejně? Co si to ostatní dovolují, že mají ještě čas, aby moh­li vonět k růžím? On žádný čas nemá. Jeho den je rozdělen na schůzky, služební cesty, popíjení při obchodním jednání, slavnostní obědy výborů a komisí a společenské události. Poezie si Skopci/Krysy příliš neužijí. Ne­mohou. Jsou pořád příliš zaměstnaní, než aby se mohli věnovat něčemu podobnému.
Skopci získají mnohé, když se narodí v roce Krysy. Krysí družnost po­skytuje Beranovi lepší vyhlídky na úspěch. S potřebnou dávkou krysí moudrosti náruživý Skopec přece jen trochu přibrzdí. Skopec/Krysa dob­ře ví, jak bojovat, ale na rozdíl od ostatních Skopců se nikdy nesníží k po­uličním bitkám nebo k vědomé vulgaritě. Láká ho větší kořist, než je pouhé fyzické vítězství. Chce vítězství morální ... i tu hromadu peněz, kterou takový triumf přináší.

Láska
Skopec/Krysa zpočátku nemá s láskou velké problémy. V mládí bývá energický, atraktivní a dostatečně prohnaný, aby mohl snadno svádět a dobývat. Navíc čím je mladší, tím dokáže být přizpůsobivější a citlivější. Na prahu dospělosti u něj tedy sehrají významnou úlohu mejdany, ta­neční zábavy, četné milostné schůzky a dokonce i divoké večírky.
Ale zaměstnání, odpovědnost, děti, společenské postavení a potřeba dbát o hmotný majetek ho ve středním věku značně zkrotl. Skopci/Krysy vyzrávají jakoby pozpátku. To znamená, že začínají jako jemní, něžní, zá­bavní a trochu potrhlí, zatímco ve středním věku berou každou milostnou záležitost smrtelně vážně.
Tento zvrat v ideálu lehkomyslné lásky pramení z téměř nezdravé sta­rosti dospělých Skopců/Krys o to, aby se chovali za všech okolností správně. Zatímco většina ostatních, když dospěje do třiceti čtyřiceti let, získá sebejistotu, Skopec/Krysa jakoby zdřevění, stane se škrobenějším a často panikaří. Nejsem už starý? Ošklivý? Neměl bych držet dietu? Bu­du se někomu líbit? V dospělosti ho tedy ve věcech lásky trápí pochyb­nosti o sobě samém. Proto když se již zkušený Skopec/Krysa zamiluje, uslyšíte dusot kopyt kilometry daleko. Dejte si pozor na starší Skopce/Krysy, kteří vás milují - budou vám volat třicetkrát denně a po­sílat tolik květin, že se jednoho dne probudíte a budete si připadat jako v rakvi... kolem vás věnce růží, květinové koše, záplavy gladiol. To je lás­ka ve stylu Skopců/Krys.

Domova rodina
Mít tak rodiče Skopce/Krysy! Dotyční se své úlohy ujímají zodpovědně a žijí vším, co děti dělají, od jejich prvního žvatlání až po poslední zamává­ní, když odcházejí na vysokou školu. Matka Skopec/Krysa šije dítěti šaty a kostýmy na školní divadelní představení. Peče dorty na sobotní školní bazar nebo dobrovolně připravuje a režíruje představení starších žáků. Otec Skopec/Krysa bere své dvouleté dítě do přírody, přenáší ho přes kameny a potoky, učí ho znát ptáky - a seznamuje ho s majetkem, který jednou zdě­dí. Jako rodič je Skopec/Krysa báječný, odpovědný a roztomile přísný.
Jako bratři a sestry už Skopci/Krysy nejsou tak ideální. Mají sklon být k sourozencům kritičtí a cítí se nad nimi nadřazení. Skopec/Krysa bude možná jediný, kdo se ujme výchovy synovce nebo neteře, buď proto, že je dané dítě doma těžko zvládnutelné, nebo v souvislosti s nemocí či rozvo­dem rodičů. Ale nemyslete si, že jeho dobročinnost pochází ze svobodné vůle. Nikdy vám nedá zapomenout, jak je "hodný".

Jako dítě bývá Skopec/Krysa velice zábavný. Vyniká čilostí, nebýva však nezvedený či neposlušný. Malí Skopci/Krysy velice rádi sportují a účastní se mimoškolních aktivit. Jsou oblíbení a ve škole se dobře učí. Doma se jim však musí připomínat, aby se od svých koníčků vrátili k do­mácím úkolům. Budou mít umělecké nadání, které je třeba podporovat. Nikdy takové dítě neponižujte. Neodpustilo by vám to.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.