Beran + Opice

15. srpna 2010 v 1:12 |  Spojení čínské a západní astrologie BERAN

Beran + Opice

Skopci/Opice jsou všichni do jednoho mluvkové, ale patří k nejlepším společníkům široko daleko. Jestli některého potkáte a třeba se zase roze­jdete, vsadím se, že nejvíce budete vzpomínat na všechno, co vám poví­dal. Skopci/Opice se vyznačují přímočarou řečí. Mluví, jako když se spustí stavidla. Ale téměř nikdy nejsou nudní.
Veselí a užvanění Skopci/Opice mají také schopnost vcítit se do dru­hého. Jsou nadáni soucitem a opravdovou starostlivostí o milovanou oso­bu. Ve spojení s opičím důvtipem a inteligencí je podnikavý Skopec ne­odolatelně přitažlivý. Někdy už máte chuť ho vypnout, ale váš přítel Skopec/Opice je k nezastavení, jako by neustále vysílal vlastní rozhlaso­vou estrádu. Jeho hovornost může posluchače dost vyčerpávat. Když chtějí Skopci/ Opice něco zdůraznit, vůbec jim nevadí všechno zopakovat. Často přichází okamžik, kdy byste nejraději zmáčkli knoflík a posloucha­li úlevné ticho, které se rozhostí.
Nenajdete mnoho věcí, ve kterých by Skopec/Opice nedospěl ke zda­ru. Jeho druhým jménem je úspěch. Ale zase se nechová jako hráč ragby - zabiják, který se tvrdě dere vpřed a všechny odstrčí, aby se sám zaskvěl. Ne, Skopci/Opice se prosazují v oborech, které si ke svému vyniknutí sa­mi vybrali. Nenutí je k tomu honba za ziskem ani nepotřebují souhlas ostatních. Chtějí dobře pracovat sami pro sebe. Co si o tom myslím já ne­bo vy, pro ně není důležité.
Skopci/Opice mají vyvinutý šestý smysl. Dovedou vidět za roh a tento rys je vybavuje až zázračnou schopností posoudit hodnoty i úskoky druhých. Viděla jsem Skopce/Opice, kteří byli ostřejší než dvanáct rozžhave­ných nových břitev. Pozor na ně. Když se s někým seznámí, tváří se po­těšeně, zdvořile a pokyvují malou opičí hlavou: ,,Ano. Mhm. Hm. Chá­pu," zatímco ten druhý v jednom kuse brebentí.
Když potom dotyčný odejde a vy se Skopcem/Opicí zůstanete sami, chvíli vás sleduje, odhaduje vaši přístupnost a pak řekne: "Viděl jsi toho chlápka, co teď odešel?" Ano, viděli jste ho. Co je s ním? (A teď přijde to nejlepší.) Skopec/Opice natáhne své šlachovité tělo a důvěrně se nakloní k vašemu uchu: "Ten člověk je podvodník!" prohlásí. "Tvrdil mi, že stu­doval na Yale. Ale nepamatuje si, kde měl promoci, a když jsem se ptal na jeho kolej, tak začal mluvit o nádraží."
Není snadné prohnaného Skopce/Opici oklamat. Skopcovu naivitu zřejmě bohatě vyvažuje mimořádná lstivost Opic. A to je dobře. Skeptic­ký Skopec = šťastný Skopec.
Skopec/Opice bývá také zarytý individualista. I když je společenský, je schopen podnikat osamělé loupežné výpravy do vlastního nitra, odkud by mohl, jak je přesvědčen, vydolovat dobré nápady. Skopci/Opice dove­dou pilně studovat a dosahují vynikajících výsledků všude, kde je ne­zbytnou podmínkou úspěchu nezvednout se od psacího stolu. Jsou vytr­valí. Ne pomalí ani záměrně trpěliví. Nicméně trpěliví.
Aby byli svůdní a okouzlující, jsou schopni vybočit i ze svých zvyků.
Pokud nejsou od přírody atraktivní, vystrojí se tak, aby získali potřebný vzhled. Jsou takříkajíc frapantní. Nezapomenutelní.
Jedna z pastí, která na Skopce/Opice číhá, je jejich abnormální pověrči­vost. Když se lidé zrození pod těmito znameními dostanou do citových problémů, jsou náchylní spíše k mystickému než logickému řešení. Potře­bují se naučit nahlížet na věci moudřeji a držet se více při zemi. Dovedou velice dobře dbát rozumných rad, ale musí se je učit vyhledávat, nebát se, že budou v něčem vypadat hloupě a nezkušeně. Dokážou si osvojit leda­cos, ale někdy hledají poučení na nesprávných místech.
Skopci/ Opice jsou v zásadě vyrovnaní a stabilní, ale mohou se k nim vloudit pověrčivé pochybnosti, které je dočasně vyvedou z konceptu a způsobí, že ztrácejí čas a energii jalovými vytáčkami.

Láska
V milostných záležitostech nejsou Skopci/Opice od přírody stálí, ale mo­hou si hrát na velice přesvědčené a úspěšné monogamisty. Obvykle žijí v manželství, což však pokaždé neznamená, že sedí po večerech u krbu a předčítají svým věrným protějškům z bible. To není nic pro ně. Chtějí do světa, s každým si poklábosit a přejí si, aby mnoho dalších klábosilo s ni­mi. Zbožňují kontakt.
Sklon k nevěře, o němž hovořím, našemu Skopci/Opici nezabrání, aby nacházel uspokojení v trvalých vztazích, kde je vášnivý cit hlavní hnací si­lou. Skopci/Opice jsou naopak velmi náruživí a nároční milenci. Dyna­mika jejich vztahu je může natolik zaujmout, že na hledání jiných, láka­vějších příležitostí ani nepomyslí.
Když milujete Skopce/Opici, nebuďte nudní. Neustávejte v pohybu a tanci. Nestačí jenom pobíhat kolem kuchyně při pečení koláčů. Abyste Skopce/Opici pobavili, musíte být neustále čilí, cestovat, přijímat hosty, pořádat večírky, chodit na flámy a mejdany. Skopec/Opice žije neúnav­ným společenským životem. Pronajměte si cirkusový stan a postavte si ho na dvoře. Každý den do něj přilákejte publikum novými výstupy. Podo­mácku vybudovaný cirkus se třemi manéžemi by mohl Skopce/Opici asi na týden uspokojit. Ale moc s tím nepočítejte.

Domova rodina
Tento vychytralý žvanil bude šťastným středem rodinného kruhu. Opice mívají mnoho dětí a tráví nesčetně hodin tím, že je učí všemu možnému a leccos jim předvádějí. Skopec/Opice svádí s potomky polštářové bitvy a jezdí s nimi na kolečkových bruslích. Díky svému nadšení pro komuni­kaci se spokojí skoro s každou hrou, jen když se bude moci také zúčastnit.
Jak už jsme říkali, Skopci jsou klukovští a Opice zase mají sklon k mla­dické pošetilosti. Jen si představte všechny ty skopičiny u jídelního stolu, darebnosti prováděné babičce, schovávání se a chichotání pod postelí. Znám Skopce/Opici, který jako dítě vzal šlehačku ve spreji a nastříkal ji otci do proskleného sprchového koutu. Otec patřil k těm, kteří v šest ho­din ráno naslepo tápou z postele a nikdy neotevřou oči dříve, než se ocit­nou pod povzbuzujícím osvěžujícím proudem. Představte si ten úřední typ, pána středního věku, úplně nahého a prskajícího, který má šlehačku V uších, za nehty ... všude! Onen Skopec/Opice byl na svůj kousek dvoj­násob hrdý, protože mi vyprávěl: "Táta musel jít hned na tenis. Už měl zpoždění. A tak odešel, i když měl na sobě ještě pořád polovinu toho kré­mu. A když přišel na slunečný kurt, šlehačka se na něm srazila. To byla senzace!" Typický žertík z lásky, jaké Skopci/Opice provádějí. Takový veselejší. Není snadné narušit vyrovnanost dítěte narozeného pod vlivem těchto znamení. Chraňte je však před pověrami a nadměrným zájmem o mysti­cismus.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.